bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA PUBLICZNA

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola Śródmieście za 2020r.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

FORMY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ w SPZOZ WARSZAWA WOLA – ŚRÓDMIEŚCIE:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.zozwola.pl;
2) na ustny lub pisemny wniosek zainteresowanego, wzór pisemnego wniosku w załączeniu;
3) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub na tablicy ogłoszeń.Opublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 30.06.2021
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 22.08.2016
Dokument oglądany razy: 2 763