bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

MAJĄTEK

Majątek SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście
Wartość majątku netto na dzień 31.12.2016 r.
1 Budynki i budowle 34 373 573,33
2 Urządzenia techniczne i maszyny 2 436 155,05
3 Środki transportu 0,00
4 Pozostałe środki trwałe 971 210,40
5 Wartości niematerialne i prawne 1 377 519,72
OGÓŁEM 39 158 458,50

Plik do pobrania:

tabela: Majątek SPZOZ Warszawa Wola – ŚródmieścieOpublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 10.10.2017
Podpisał: Patryk Rajczyk
Dokument z dnia: 14.12.2015
Dokument oglądany razy: 3 079