bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie SPZOZ BIP


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa Wola-Śródmieście

ul. E. Ciołka 11,
01-445 Warszawa

Sekretariat czynny w godz.:  pon. 7:30 - 15:25, wt. – pt. 7:30 – 15:00

Tel.: 22 836 71 81
Fax: 22 837 81 27
E-mail: sekretariat@zozwola.pl

NIP 527-000-35-60
REGON: 001018396
KRS: 0000208941

Redakcja BIP:
Dział Zamówień Publicznych i Administracji:
tel/fax: 22 877 06 16
Katarzyna Romaniuk
e-mail: katrom@zozwola.pl
Redaktorzy: Katarzyna Romaniuk, Katarzyna Nowakowska, Agnieszka Szczepańska

www.zozwola.pl

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście korzysta z Platformy Marketplanet e-Zamawiający, która jest podstawowym narzędziem umożliwiającym Wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl , gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://zozwolasrodmiescie.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane na stronie BIP w zakładce zamówienia publiczne.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawiający i strony internetowej www.zozwola.pl

AktualnościOpublikował: Patryk Rajczyk
Publikacja dnia: 06.10.2021
Podpisał: SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Dokument z dnia: 10.04.2014
Dokument oglądany razy: 283 318